Nya kurser på Medborgarskolan.

Skola 2.0, bygg framtidens klassrum redan idag, Grundkurs Låt skolan bli en del av informationssamhället.  Med hjälp av de digitala verktygen som datorer, smartphones och...

är företaget som hjälper skolor, organisationer och företag med utbildning i den digitala världen.

När lärare och elever utrustas med egna datorer kommer didaktiken och pedagogiken att förändras och nya spännande möjligheter öppnar sig. Med de nya digitala verktygen, så ställs det högre krav på att kommunen/skolan skapar en digital strategi som följer med i den utveckling som detta innebär och ser till att det blir maximal utdelning av investeringen. Vi har erfarenheten och kunskapen att hjälpa er att få ut det maximala av den digitala skolan och att skapa den rätta digital strategin som gör att ni kan uppnå bättre resultat i elevernas utbildning. Vi hjälper er att bygga "världens bästa skola" där de digitala verktygen är en naturlig del av undervisningen.

Vi utbildar och ger lärare den digitala kompetens de behöver för att kunna skapa nya lärprocesser och ser till att de känner sig trygga med de nya digitala verktygen.

Connected learning  eller sammankopplat lärande är ett pedagogisk förhållningssätt, avsett för vår ständigt föränderliga värld. Det gör lärandet relevant för alla samhällsgrupper, kopplat till det verkliga livet, arbetet, och till verkligheten i den digitala tidsåldern, där efterfrågan på lärande aldrig stannar.

Vi introducerar nu vårt nya utbildningskoncept, Skola 2.0, som är baserad på den senaste forskningen inom området pedagogik och didaktik med hjälp av digitala verktyg för lärandet. Genom förändrad pedagogik uppnår man högre resultat vid användningen av de digitala medierna i undervisningen. Lär er använda de nya lärteknikerna, the flipped classroom, spelifierat lärande och/eller entreprenöriellt lärande.

Med kompetens och kvalité utbildar vi lärare, rektorer och övrig skolpersonal att hantera de digitala verktygen för lär-processen.

Vi erbjuder även andra tjänster inom IT, såsom hjälp att skapa IT-strategi, analyser av IT infrastruktur och nyttoanalyser.